Tenis Týnec Historie

Historie tenisu Týnec nad Labem

Historie tenisu v Týnci nad Labem

Historie tenisu v Týnci nad Labem sahá do období před druhou světovou válkou. Poslyšme vzpomínky jednoho ze spoluzakladatelů tenisu v Týnci: „S výstavbou tenisového dvorce se započalo v roce 1934 tak, že se sešlo několik zájemců. Od místních občanů bylo vypůjčeno 8.000 korun. Byl sjednán placený odborník pan Rytina a společně se započalo se stavbou jednoho dvorce. Výstavba byla provedena tak, že došlo ke zplanýrování stávající louky, která byla v místech hrací plochy zpevněna kameny a následně opět poházena hlínou. Povrch byl zpevněn válcováním a následně poházen miskovickým pískem. Dvorec byl umístěn asi 15 m od Labe, hned u příjezdové cesty v poloze od východu k západu. Před kurtem byla místním mistrem truhlářem, panem Závišem, postavena jednoduchá dřevěná klubovna.

Na kropení dvorce byla zbudována jednoduchá kyvadlová pumpa. Tenis se začal poprvé hrát v létě 1934 pod vedením instruktora pana Rytiny, který bydlel v klubovně a byl zároveň správcem hřiště. Tenisový oddíl měl asi 25 hrajících členů, jejichž počet se v letních měsících zvýšil asi o 10, což byli hosté, kteří přijeli do Týnce na dovolenou. Nejznámější byl Dr. Lamač - filmový režisér.“ Počet zájemců o hru se postupně zvyšoval, a tak byl v roce 1938 postaven druhý dvorec. Za tímto účelem došlo k přesunutí klubovny, která nebyla podezděna. Klubovna se přemísťovala do míst, kde se nachází i nyní. Aby při záplavách nedošlo k odplavení celé klubovny, došlo i na podezdívku. Na cca 1 metr vysokou podezdívku byla klubovna dopravena na válečkách. Druhý dvorec byl z důvodu příznivějších světelných podmínek situován sever - jih. Na obou dvorcích se pak hrála i sportovní utkání s ostatními kluby z okolí. Ve válečných letech 1939-1945 se na tenisových dvorcích nehrálo. Dvorce zarostly vysokou travou.

V roce 1946 byl několika jedinci brigádně zřízen jeden dvorec. Na něm se hrálo až do roku 1959, kdy nastala pod vedením Josefa Číhy nová etapa historie tenisu v Týnci nad Labem. Nové období započalo již v roce 1958, kdy byl MNV odsouhlasen záměr rekonstrukce dvorců a klubovny. Dále rada odsouhlasila, že pozemek, na němž se nacházely kurty, bude sloužit výhradně těmto účelům a pozemek byl předán do trvalého užívání tenisového oddílu Sokol Týnec nad Labem. V následujících letech byly vytvořeny dva kurty, dva dětské kurty a odrazová stěna. Počátkem 60-tých let dvacátého století byly kurty 1 a 2 obráceny do polohy sever - jih. Ze dvou dětských kurtů byl vytvořen kurt číslo 3. V srpnu 1963 byl uspořádán pod vedením Josefa Číhy I. celostátní turnaj žactva o cenu města Týnec nad Labem. V následujících letech docházelo k vzestupu týneckého tenisu.


TJ Sokol Týnec nad Labem z.s.

Masarykovo náměstí 1
Týnec nad Labem 28126
IČ: 14801124
č. účtu: 2501388276/2010

Předseda oddílu: Libor Vokál, tel. 725 734 896
Provozní záležitosti, hospodář oddílu a webové stránky: Ing. Pavel Hruška, tel.: 608 407 381
Evidence brigád: Michaela Poklopová, tel. 773 682 660
Tréninky děti:
Ing. Nikola Bendáková, tel. 736 109 181
Mirka Melicherová, tel. 775 030 846
Roman Urbánek, tel. 775 041 613

 
mail: sokoltenistynecnl@seznam.cz
TJ Sokol Týnec nad Labem z.s.

Masarykovo náměstí 1
Týnec nad Labem 28126
IČ: 14801124
č. účtu: 2501388276/2010

Předseda oddílu: Libor Vokál, tel. 725 734 896
Provozní záležitosti, hospodář oddílu a webové stránky: Ing. Pavel Hruška, tel.: 608 407 381
Evidence brigád: Michaela Poklopová, tel. 773 682 660
Tréninky děti:
Ing. Nikola Bendáková, tel. 736 109 181
Mirka Melicherová, tel. 775 030 846
Roman Urbánek, tel. 775 041 613

 
mail: sokoltenistynecnl@seznam.cz© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2024 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek